Bài 10. Thực hành: Quan sát tế bào trang 52, 53 Sinh 10 Chân trời sáng tạo

Báo cáo kết quả thực hành quan sát tế bào

Quảng cáo

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH QUAN SÁT TẾ BÀO


Thứ ... ngày ... tháng ... năm...

Nhóm: Sữa chua

Lớp: 10A9

Họ và tên thành viên:Nguyễn Thị Hạnh

                                   Nguyễn Diệu Ly

                                   Trần Thu Hà

                                   Nguyễn Tùng Dương


 

1. Vẽ và chú thích các thành phần của tế bào vi khuẩn ở mảng bám trên răng quan sát được. 

Lời giải chi tiết:

Hình ảnh một số vi khuẩn quan sát được dưới kính hiển vi

 

Hình vẽ một số vi khuẩn quan sát được dựa theo hình dạng:

 

2. Vẽ và chú thích các thành phần của tế bào thực vật và tế bào động vật quan sát được.

Lời giải chi tiết:

Hình ảnh tế bào đã quan sát được dưới kính hiển vi:

 

Hình vẽ tế bào thực vật và tế bào động vật quan sát được:Quảng cáo
close