Cách xác định một mặt phẳng

Qua ba điểm không thẳng hàng xác định một mặt phẳng duy nhất. Mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng A, B, C được kí hiệu là mp(ABC) hay (ABC)

Quảng cáo

- Qua ba điểm không thẳng hàng xác định một mặt phẳng duy nhất. Mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng \(A, B, C\) được kí hiệu là \(mp(ABC)\) hay \((ABC)\).

- Qua một đường thẳng và một điểm không thuộc đường thẳng đó xác định một mặt phẳng duy nhất. Mặt phẳng đi qua \(A\) và đường thẳng \(d\) không chứa \(A\) được kí hiệu là \(mp(A;d)\).

- Qua hai đường thẳng cắt nhau xác định một mặt phẳng duy nhất. Mặt phẳng qua hai đường thẳng cắt nhau \(a,b\) được kí hiệu là \(mp(a;b)\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài