Lý thuyết Bài 3: Học tập tự giác, tích cực GDCD 7 Chân trời sáng tạo

Học tập tự giác, tích cực là chủ động thực hiện đầy đủ và hiệu quả nhiệm vụ học tập đã đề ra.

Quảng cáo

1. Khái niệm về học tập tự giác, tích cực.

Học tập tự giác, tích cực là chủ động thực hiện đầy đủ và hiệu quả nhiệm vụ học tập đã đề ra.

2. Biểu hiện.

- Xác định đúng mục đích học tập

- Lập thời gian biểu khoa học hợp lí

- Quyết tâm thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

- Luôn tự giác hoàn thành các nhiệm vụ học tập mà không cần thầy cô, bạn bè, bố mẹ nhắc nhở.

- Luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra.

3. Ý nghĩa.

- Học tập tự giác, tích cực giúp tăng khả năng tự giác, chủ động, tích cực

- Mở rộng sự hiểu biết

- Gặt hái được nhiều thành công

- Được mọi người tin tưởng, yêu quý, tôn trọng và thừa nhận.

4. Rèn luyện việc học tập tự giác, tích cực.

- Học sinh phải rèn luyện tính tự giác, tích cực trong học tập

- Luôn vạch ra những mục tiêu và kế hoạch hoạt động học tập rõ ràng, cụ thể

- Luôn duy trì thói quen tự giác học tập

- Luôn duy trì thời gian biểu cho việc học một cách hợp lí, khoa học.

-Cần nhắc nhở và giúp đỡ những bạn chưa có tính tự giác, tích cực trong việc học để cùng nhau tiến bộ.

- Động viên, giúp đỡ và nhắc nhở những bạn có thói quen học tập thụ động, tiêu cực, luôn tự ti về học tập.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close