Lý thuyết Bài 10: Nguyên nhân, hậu quả của tệ nạn xã hội GDCD 7 Chân trời sáng tạo

Tệ nạn xã hội là những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu đến mọi mặt của đời sống.

Quảng cáo

1. Khái niệm.

- Tệ nạn xã hội là những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu đến mọi mặt của đời sống.

- Có nhiều loại tệ nạn xã hội, nhưng phổ biến nhất là cờ bạc, ma túy, mại dâm,…

2. Nguyên nhân.

- Nguyên nhân khách quan: Do mặt trái của nền kinh tế thị trường, môi trường sống không lành mạnh, do sự nuông chiều quá mức và buông lỏng con cái của cha mẹ,…

- Nguyên nhân chủ quan: Do tò mò, lười biếng, ham chơi, đua đòi, thiếu hiểu biết và thiếu tự chủ,…

3. Hậu quả của tệ nạn xã hội.

- Đối với bản thân: ảnh hưởng đến sức khỏe, làm tha hóa về nhân cách, rối loạn về hành vi, rơi vào lối sống buông thả, dễ vi phạm pháp luật,…

- Đối với gia đình: cạn kiệt tài nguyên, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình,…

- Đối với xã hội: làm suy thoái giống nòi; rối loạn trật tự; ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, suy giảm sức lao động xã hội,…

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close