Lý thuyết âm nhạc trang 17 SGK Âm nhạc 7 - Chân trời sáng tạo

Lý thuyết âm nhạc

Quảng cáo

Đề bài

Xác định các kí hiệu để tăng trường độ nốt nhạc trong bài hát Niềm vui gia đình

Lời giải chi tiết

Các kí hiệu để tăng trường độ nốt nhạc trong bài hát Niềm vui gia đình là: dấu nối

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close