Hát: Niềm vui gia đình trang 13 SGK Âm nhạc 7 - Chân trời sáng tạo

Hát: Niềm vui gia đình

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nêu cảm nhận của em về bài hát Niềm vui gia đình

Lời giải chi tiết:

Đây là một bài hat hay và có ý nghĩa về tình cảm giá đình. Nghe bài hát này, em càng thêm yêu gia đình của mình hơn.

Câu 2

Em cần làm gì để hiện sự kính yêu và tôn trọng cha mẹ?

Lời giải chi tiết:

Em cần giúp đỡ cha mẹ những việc vừa sức của mình và vâng lời cha mẹ.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close