Luyện từ và câu: Nhân hóa trang 126 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2 Luyện từ và câu: Nhân hóa trang 126 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5 câu) trong đó có sử dụng phép nhân hóa để tả bầu trời buổi sớm hoặc tả một vườn cây

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc và trả lời câu hỏi :

a)  Đồng làng vương chút heo may

Mầm cây tỉnh giấc vườn đầy tiếng chim

    Hạt mưa mải miết trốn tìm

Cây đào trước cửa lim dim mắt cười.

                                       ĐỖ QUANG HUỲNH

b) Cơn dông như được báo trước rào rào kéo đến. Ngàn vạn lá gạo múa lên, reo lên. Chúng chào anh em của chúng lên đường : từng loạt, từng loạt một, những bông gạo tung bay vào gió, trắng xoá như tuyết mịn, tới tấp toả đi khắp hướng. Cây gạo rất thảo, rất hiền, cứ đứng đó mà hát lên trong gió, góp với bốn phương kết quả dòng nhựa của mình.

VŨ TÚ NAM

- Những sự vật nào được nhân hóa?

- Tác giả đã nhân hóa các sự vật ấy bằng những cách nào?

Phương pháp giải:

Nhân hóa là biến sự vật thành con người bằng cách gán cho nó những hoạt động, tính cách, suy nghĩ giống như con người, làm cho nó trở nên sinh động, hấp dẫn, gần gũi và có hồn hơn.

Lời giải chi tiết:

a)

- Bốn câu thơ trên có các hình ảnh nhân hoá sau:

+ Mầm cây tỉnh giấc

+ Hạt mưa trốn tìm

+ Cây đào lim dim mắt cười

- Các sự vật trên được nhân hoá bằng cách dùng những từ ngữ chỉ các bộ phận của người (mắt) hoặc chỉ các hoạt động của người để miêu tả chúng (tỉnh giấc, trốn tìm, cười).

b) 

Đoạn văn trên có các hình ảnh nhân hoá sau :

+  Lá gạo múa reo

+  Chúng chào anh em chúng lên đường

+  Cây gạo rất thảo, rất hiền, cứ đứng đó mà hát lên, góp với bốn phương dòng nhựa của mình.

- Tác giả đã nhân hóa các sự vật ấy bằng những cách nào?

Tác giả đã nhân hoá cơn dông, lá gạo, hoa gạo, cây gạo bằng cách sử dụng hoạt động (múa lên, reo lên, chào anh em, hát lên, góp với bốn phương), tính cách (rất thảo, rất hiền) của con người để miêu tả.

Câu 2

Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5 câu) trong đó có sử dụng phép nhân hóa để tả bầu trời buổi sớm hoặc tả một vườn cây.

Phương pháp giải:

Em có thể gọi hoặc tả mặt trời hoặc vừn cây bằng những từ ngữ vốn chỉ dùng để gọi hoặc tả con người.

Lời giải chi tiết:

Tả vườn cây:

Ông ngoại em trồng rất nhiều loại hoa trong vườn. Hoa ti gôn dịu dàng rủ từng chùm rất đáng yêu. Hoa hồng đỏ thắm kiêu sa như nàng công chúa vừa độ đôi mươi. Cây đa Ấn Độ có rễ tròn và cứng. Nó như che nắng cho các loại hoa bé nhỏ.

Quảng cáo
close