Chính tả bài Cóc kiện Trời trang 124 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2, 3 Chính tả bài Cóc kiện Trời trang 124 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Đọc và viết đúng tên một số nước Đông Nam Á

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe - viết:

Cóc kiện Trời

      Thấy trời hạn hán quá lâu, làm ruộng đồng, cây cỏ, chim muông chết dần chết mòn vì khát, Cóc quyết lên thiên đình kiện ông Trời. Cùng đi với Cóc có Cua, Gấu, Cọp, Ong và Cáo. Dưới sự chỉ huy khôn khéo của Cóc, các con vật đã đánh thắng đội quân nhà Trời, buộc Trời phải cho mưa xuống trần gian.

? Những từ nào trong bài chính tả được viết hoa ? Vì sao ?

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ lại bài.

Lời giải chi tiết:

Các từ trong bài chính tả được viết hoa là:

- Tên riêng: Cóc, Trời, Cua, Gấu, Cọp, Ong, Cáo 

- Các từ đứng đầu câu: Thấy, Cùng, Dưới

Câu 2

Đọc và viết đúng tên một số nước Đông Nam Á :

Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông Ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào.

Lời giải chi tiết:

Lưu ý nguyên tắc viết tên riêng nước ngoài: Viết hoa chữ đầu tiên, đặt gạch nối giữa các chữ.

Câu 3

Điền vào chỗ trống :

a) s hay x ?

cây ...ào, ...ào nấu, lịch ...ử, đối ...

b) o hay ô ?

chín m...ng, mơ m...ng, hoạt đ...ng, ứ đ...ng

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

a) s hay x ?

cây sào, xào nấu, lịch sử, đối x

b) o hay ô ?

chín mng, mơ mng, hoạt đng, ứ đng

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close