Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hỏi trang 35 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hỏi trang 35 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Em đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong mỗi câu sau?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Dựa vào các bài tập đọc và chính tả đã học ở các tuần 21, 22, tìm các từ ngữ :

a) Chỉ trí thức : bác sĩ,...

b) Chỉ hoạt động của trí thức : nghiên cứu,..

Phương pháp giải:

Trí thức là người lao động trí óc có trình độ cao. 

Lời giải chi tiết:

a) Chỉ trí thức : nhà bác học, nhà thông thái, nhà nghiên cứu, kĩ sư, bác sĩ, giáo viên,...

b) Chỉ hoạt động của trí thức : nghiên cứu khoa học, phát minh, chế tạo máy móc, dạy học, thiết kế cầu,...

Câu 2

Em đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong mỗi câu sau?

a) Ở nhà em thường giúp bà xâu kim.

b) Trong lớp Liên luôn chăm chú nghe giảng.

c) Hai bên bờ sông những bãi ngô bắt đầu xanh tốt.

d) Trên cánh rừng mới trồng chim chóc lại bay về ríu rít.

Phương pháp giải:

Em hãy đọc diễn cảm và dùng dấu phẩy ngăn cách bộ phận chỉ địa điểm trong câu (đứng đầu câu).

Lời giải chi tiết:

a) Ở nhà, em thường giúp bà xâu kim.

b) Trong lớp, Liên luôn chăm chú nghe giảng.

c) Hai bên bờ sông, những bãi ngô bắt đầu xanh tốt.

d) Trên cánh rừng mới trồng, chim chóc lại bay về ríu rít.

Câu 3

Bạn Hoa tập điền dấu câu vào ô trống trong truyện vui dưới đây. Chẳng hiểu vì sao bạn ấy điền toàn dấu chấm. Theo em, dấu chấm nào dùng đúng, dấu chấm nào dùng sai? Hãy sửa lại những chỗ sai.

Anh ơi. người ta làm ra điện làm gì.

- Điện quan trọng lắm em ạ, vì nếu đến bây giờ vẫn chưa phát minh ra điện thì anh em mình phải thắp đèn dầu để xem vô tuyến.

Phương pháp giải:

- Dấu chấm được dùng để kết thúc câu kể. 

- Em hãy đọc diễn cảm câu chuyện, phân biệt câu hỏi (điền dấu chấm hỏi) và câu kể.

Lời giải chi tiết:

Anh ơi, người ta làm ra điện làm gì ?

- Điện quan trọng lắm em ạ, vì nếu đến bây giờ vẫn chưa phát minh ra điện thì anh em mình phải thắp đèn dầu để xem vô tuyến.

Quảng cáo
close