Chính tả bài Một nhà thông thái trang 37 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2, 3 Chính tả bài Một nhà thông thái trang 37 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Tìm các từ : a) Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi , có nghĩa như sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe - viết :

Một nhà thông thái

        Ông Trương Vĩnh Ký là người có hiểu biết rất rộng. Nhà thông thái này sử dụng thành thạo tới 26 ngôn ngữ, tham gia nhiều hội nghiên cứu quốc tế. Ông để lại cho chúng ta hơn 100 bộ sách có giá trị về ngôn ngữ, lịch sử, văn học, địa lí,… Người đương thời liệt ông vào hàng 18 nhà bác học nổi tiếng thế giới.

Theo TỪ ĐIỂN NHÂN VẬT LỊCH SỬ VIỆT NAM

Câu 2

Tìm các từ :

a)  Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi , có nghĩa như sau:

- Máy thu thanh, thường dùng để nghe tin tức: 

- Người chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh: 

- Đơn vị thời gian nhỏ hơn đơn vị phút: 

b) Chứa tiếng có vần ươc hoặc ươt, có nghĩa như sau: 

- Dụng cụ để đo, vẽ, kẻ: 

- Thi không đỗ: 

- Người chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh: 

Phương pháp giải:

Em hãy đọc kĩ gợi ý và tìm từ ngữ thích hợp.

Lời giải chi tiết:

a)  Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi , có nghĩa như sau:

- Máy thu thanh, thường dùng để nghe tin tức: ra-đi-ô

- Người chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh: dược sĩ

- Đơn vị thời gian nhỏ hơn đơn vị phút: giây

b) Chứa tiếng có vần ươc hoặc ươt, có nghĩa như sau: 

- Dụng cụ để đo, vẽ, kẻ: thước

- Thi không đỗ: trượt

- Người chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh: dược sĩ.

Câu 3

Thi tìm nhanh các từ ngữ chỉ hoạt động :

a)  

- Chứa tiếng bắt đầu bằng r : reo hò,...

- Chứa tiếng bắt đầu bằng d : dạy học,...

- Chứa tiếng bắt dầu bằng gi : gieo hạt,...

b)  

- Chứa tiếng có vần ươt : trượt chân, ...

- Chứa tiếng có vần ươc : bước lên, ...

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ để điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a)  

- Chứa tiếng bắt đầu bằng r : reo hò, ra đi, ra lệnh, rống lên, rung cành, ...

- Chứa tiếng bắt đầu bằng d : dạy học, dạy dỗ, dạo chơi, dắt trâu,...

- Chứa tiếng bắt dầu bằng gi : gieo hạt, gieo rắc, giao việc, giãy giụa, giặt đồ, giành lại, ...

b)  

- Chứa tiếng có vần ươt : trượt ngã, vượt qua, tập dượt, lướt nhanh, rượt đuổi, ...

- Chứa tiếng có vần ươc : bước đi, rước đèn, tước vỏ cây, bắt chước, ...

Quảng cáo
close