Chính tả bài Ê-đi-xơn và bà cụ trang 33 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Giải câu 1, 2 bài Ê-đi-xơn và bà cụ trang 33 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. a) Em chọn tr hay ch để điền vào chỗ trống? Giải câu đố.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe - viết :

Ê-đi-xơn

       Ê-đi-xơn là một nhà bác học vĩ đại. Bằng lao động cần cù và óc sáng tạo kì diệu, ông đã cống hiến cho loài người hơn một ngàn sáng chế, góp phần làm thay đổi cuộc sống trên trái đất chúng ta. Câu chuyện Nhà bác học và bà cụ cho thấy ông rất giàu sáng kiến và luôn mong muốn mang lại điều tốt cho con người.

- Tìm thêm tên riêng trong bài chính tả.

- Nêu cách viết tên riêng nói trên.

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời.

Lời giải chi tiết:

- Tìm thêm tên riêng trong bài chính tả: Ê-đi-xơn.

- Nêu cách viết tên riêng nói trên: Tên riêng Ê-đi-xơn được viết như sau : chữ Ê viết hoa, sau đó có gạch nối giữa các tiếng.

Câu 2

a) Em chọn tr hay ch để điền vào chỗ trống? Giải câu đố.

     Mặt ...òn, mặt lại đỏ gay

Ai nhìn cũng phải nhíu mày vì sao

     Suốt ngày lơ lửng ...ên cao

Đêm về đi ngủ, ...ui vào nơi đâu ?

                                        (Là gì ?)

                                 TRẦN LIÊN NGUYỄN

b) Em chọn dấu hỏi hay dấu ngã để đặt trên những chữ in đậm ? Giải câu đố.

     Cánh gì cánh chăng biết bay

Chim hay sà xuống nơi đây kiếm mồi.

     Đôi ngàn vạn giọt mồ hôi

Bát cơm trắng deo, đia xôi thơm bùi.

                                        (Là gì ?)

                                 TRẦN LIÊN NGUYỄN

Phương pháp giải:

Em điền từ thích hợp vào chỗ trống rồi giải đố.

Lời giải chi tiết:

a) Em chọn tr hay ch để điền vào chỗ trống? Giải câu đố.

     Mặt tròn, mặt lại đỏ gay

Ai nhìn cũng phải nhíu mày vì sao

     Suốt ngày lơ lửng trên cao

Đêm về đi ngủ, chui vào nơi đâu ?

                                        (Là gì ?)

                                 TRẦN LIÊN NGUYỄN

- Giải câu đố trên: Đó là mặt trời.

b) Em chọn dấu hỏi hay dấu ngã để đặt trên những chữ in đậm ? Giải câu đố.

     Cánh gì cánh chẳng biết bay

Chim hay sà xuống nơi đây kiếm mồi.

     Đổi ngàn vạn giọt mồ hôi

Bát cơm trắng dẻo, đĩa xôi thơm bùi.

                                        (Là gì ?)

                                 TRẦN LIÊN NGUYỄN

- Giải câu đố trên: Đó là cánh đồng lúa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close