Luyện tập 9 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Rút gọn phân thức:

Quảng cáo

Đề bài

Rút gọn phân thức: \({{{a^2} + ab - ac - bc} \over {ac + 3ab - 3bc - {c^2}}}\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & {{{a^2} + ab - ac - bc} \over {ac + 3ab - 3bc - {c^2}}} = {{\left( {{a^2} + ab} \right) - \left( {ac + bc} \right)} \over {\left( {ac - {c^2}} \right) + \left( {3ab - 3bc} \right)}}  \cr  &  = {{a\left( {a + b} \right) - c\left( {a + b} \right)} \over {c\left( {a - c} \right) + 3b\left( {a - c} \right)}} = {{\left( {a + b} \right)\left( {a - c} \right)} \over {\left( {a - c} \right)\left( {c + 3b} \right)}} = {{a + b} \over {c + 3b}} \cr} \)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close