Luyện tập 10 trang 63 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Rút gọn phân thức:

Quảng cáo

Đề bài

Rút gọn phân thức: \({{{y^4} - 3{y^2} + 2} \over {{y^4} - 4}}\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & \,\,\,\,{{{y^4} - 3{y^2} + 2} \over {{y^4} - 4}} = {{{y^4} - {y^2} - 2{y^2} + 2} \over {{{\left( {{y^2}} \right)}^2} - {2^2}}}  \cr  &  = {{{y^2}\left( {{y^2} - 1} \right) - 2\left( {{y^2} - 1} \right)} \over {\left( {{y^2} - 1} \right)\left( {{y^2} + 1} \right)}}  \cr  &  = {{\left( {{y^2} - 1} \right)\left( {{y^2} - 2} \right)} \over {\left( {{y^2} - 1} \right)\left( {{y^2} + 1} \right)}} = {{{y^2} - 2} \over {{y^2} + 1}} \cr} \)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
Gửi bài