Luyện tập 2 Thực hành phần mềm Geogebra trang 120 SGK Toán 6 Cánh diều

Tìm ước chung lớn nhất của 132 và 150

Quảng cáo

Đề bài

Tìm ước chung lớn nhất của 132 và 150

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Nhập lệnh USCLN(132,150) rồi bấm ENTER

Kết quả: 6

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close