Lí thuyết bài 3: Có chí thì nên

Trong cuộc sống mỗi người đều có những khó khăn riêng và đều cần phải có ý chí để vượt qua...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Kiến thức cần nhớ

- Trong cuộc sống mỗi người đều có những khó khăn riêng và đều cần phải có ý chí để vượt qua.

- Sự cảm thông, động viên, giúp đỡ của bạn bè, tập thể là hết sức cần thiết để giúp chúng ta vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Ghi nhớ

Trong cuộc sống, ai cũng có thể gặp khó khăn, nhưng nếu có niềm tin và cố gắng vượt qua thì có thể thành công.

Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên

Hồ Chí Minh

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 3: Có chí thì nên
Gửi bài