Câu hỏi 1 trang 9 SGK Đạo đức 5

Trả lời câu hỏi 1 trang 9 SGK Đạo đức 5

Quảng cáo

Đề bài

Trần Bảo Đồng đã gặp những khó khăn gì trong cuộc sống và học tập?

Lời giải chi tiết

- Nhà Trần Bảo Đồng nghèo, đông anh em, cha lại hay đau ốm nên càng khó khăn.

- Đồng phụ giúp mẹ bán bánh mì.

Loigiaihay.com
Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 3: Có chí thì nên
Gửi bài