Câu hỏi 3 trang 9 SGK Đạo đức 5

Trả lời câu hỏi 3 trang 9 SGK Đạo đức 5

Quảng cáo

Đề bài

Em học tập được những gì từ tấm gương đó?

Lời giải chi tiết

- Ý chí và nghị lực của Đồng là thứ để mọi người phải học tập.

- Mặc cho hoàn cảnh gia đình khó khăn và phải phụ giúp gia đình Đồng vẫn học tập rất giỏi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 3: Có chí thì nên
Gửi bài