Lập niên biểu các sự kiện quan trọng ở Liên Xô trong thời gian tiến hành cải tổ (1985 - 1991)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 17 SGK Lịch sử 12

Quảng cáo

Đề bài

Lập niên biểu các sự kiện quan trọng ở Liên Xô trong thời gian tiến hành cải tổ (1985 – 1991)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 14 để lập bảng sự kiện. 

Lời giải chi tiết

THỜI GIAN

SỰ KIỆN

KẾT QUẢ, Ý NGHĨA

Tháng 3 - 1985

 

Goócbachốp lên nắm quyền lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô, tiến hành công cuộc cải tổ đất nước.

Sau 6 năm cải tổ, do phạm nhiều sai lầm nên Liên Xô lâm vào tình trạng khủng hoảng toàn diện về kinh tế, chính trị và xã hội.

Tháng 8 - 1991

 

Một số người lãnh đạo Đảng và Nhà nước tiến hành đảo chính Goócbachốp.

 

Cuộc đảo chính thất bại. Goócbachốp từ chức Tổng Bí thư, giải tán Ủy ban Trung ương Đảng, đình chỉ hoạt động của Đảng Cộng sản Liên Xô. Chính phủ Liên bang hầu như bị tê liệt.

21 - 12 - 1991

 

Những người lãnh đạo 11 nước Cộng hòa kí hiệp định thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

Nhà nước Liên bang Xô viết tan rã.

25 - 12 - 1991

 

Goócbachốp tuyên bố từ chức Tổng thống lá cờ búa liềm trên nóc điện Kremli bị hạ xuống.

Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ sau 74 năm tồn tại.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close