Lập niên biểu các sự kiện chính của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.

Giải bài tập Bài 1 trang 18 SGK Lịch sử 12

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Lập niên biểu các sự kiện chính của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk bài 2 để lập bảng sự kiện. 

Lời giải chi tiết

THỜI GIAN

SỰ KIỆN

1945- 1950

Liên Xô tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai

1944 – 1950

Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu.

8 – 1 - 1949

Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập.

1950 – đầu những năm 70

Liên Xô tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

1950 - 1975

Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu.

1973

Liên Xô rơi vào cuộc khủng hoảng dầu mỏ nghiêm trọng

Tháng 3-1985

M.Goocbachop lên nắm quyền lãnh đạo nhà nước Liên Xô, đưa ra đường lối cải tổ

Tháng 8-1991

Đảo chính M.Goocbachop thất bại

Ngày 25 – 12-1991

Chế độ XHCN ở Liên Xô sụp đổ cùng với sự tan rã của Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết.

Ngày 28 – 6 - 1991

Hội đồng tương trợ kinh tế tuyên bố giải thế

Ngày 1 – 7 - 1991

Tổ chức hiệp ước Vácsava chấm dứt hoạt động

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải