Lập niên biểu các sự kiện chính của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.

Giải bài tập Bài 1 trang 18 SGK Lịch sử 12

Quảng cáo

Đề bài

Lập niên biểu các sự kiện chính của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk bài 2 để lập bảng sự kiện. 

Lời giải chi tiết

THỜI GIAN

SỰ KIỆN

1945- 1950

Liên Xô tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai

1944 – 1950

Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu.

8 – 1 - 1949

Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập.

1950 – đầu những năm 70

Liên Xô tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

1950 - 1975

Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu.

1973

Liên Xô rơi vào cuộc khủng hoảng dầu mỏ nghiêm trọng

Tháng 3-1985

M.Goocbachop lên nắm quyền lãnh đạo nhà nước Liên Xô, đưa ra đường lối cải tổ

Tháng 8-1991

Đảo chính M.Goocbachop thất bại

Ngày 25 – 12-1991

Chế độ XHCN ở Liên Xô sụp đổ cùng với sự tan rã của Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết.

Ngày 28 – 6 - 1991

Hội đồng tương trợ kinh tế tuyên bố giải thế

Ngày 1 – 7 - 1991

Tổ chức hiệp ước Vácsava chấm dứt hoạt động

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close