Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì

Tóm tắt mục 1. Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì

- Tại Đà Nẵng, nhiều toán nghĩa binh nổi dậy phối hợp với quân triều đình chống Pháp.

- Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu Hi Vọng của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông (10 - 12 - 1861).

- Khởi nghĩa của Trương Định ở Gò Công làm cho quân Pháp khốn đốn và gây cho chúng nhiều thiệt hại.

Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu Lesperance trên sông Nhật Tảo (tranh vẽ)

ND chính

Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì, với các phong trào kháng chiến sôi nổi của nhân dân.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close