Kháng chiến chống Pháp lan rộng ra ba tỉnh miền Tây Nam Kì

Tóm tắt mục 2. Kháng chiến chống Pháp lan rộng ra ba tỉnh miền Tây Nam Kì

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 2

2. Kháng chiến lan rộng ra ba tỉnh miền Tây.

- Thái độ và hành động của triều đình Huế trong việc để mất ba tỉnh miền Tây:

+ Triều đình đã ngăn cản phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta ở Nam Kì, ra lệnh bãi binh...

+ Do thái độ cầu hòa của triều đình, Pháp đã chiếm được ba tỉnh miền Tây Nam Kì (Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên) không tốn một viên đạn (1867).

- Phong trào đấu tranh chống Pháp diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú:

+ Bất hợp tác với giặc, một bộ phận kiên quyết đấu tranh vũ trang, nhiều trung tâm kháng chiến ra đời: Đồng Tháp Mười, Tây Ninh...

+ Một bộ phận dùng thơ văn lên án thực dân Pháp và tay sai, cổ vũ lòng yêu nước: Phan Văn Trị, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thông...

Lược đồ những địa điểm nổ ra khởi nghĩa ở Nam Kì (1860 - 1875)

ND chính

Kháng chiến lan rộng ra ba tỉnh miền Tây: Thái độ và hành động của triều đình Huế và phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân ta.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close