Kết quả thực hành phần 1 trang 221 SGK Vật lý 10

Kết quả thực hành phần 1 trang 221 SGK Vật lý 10

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày kết quả thực hành phần 1 trang 221 SGK Vật lý 10

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

2. Kết quả

* Bảng 40.1

Độ chia nhỏ nhất của lực kế: 0,001N

Lần đo

P (N)

F(N)

Fc = F – P (N)

ΔFc(N)

1

0,047

0,061

0,014

0,001

2

0,046

0,061

0,015

0

3

0,046

0,062

0,016

0,001

4

0,047

0,062

0,015

0

5

0,046

0,060

0,014

0,001

Giá trị trung bình

0,0464

0,0612

0,015

0,0006

* Bảng 40.2

Độ chia nhỏ nhất của thước kẹp: 0,05mm

Lần đo

D (mm)

ΔD(mm)

d (mm)

Δd(mm)

1

51,5

0,16

50,03

0,004

2

51,6

0,06

50,02

0,006

3

51,78

0,12

50,03

0,004

4

51,7

0,04

50,02

0,006

5

51,7

0,04

50,03

0,004

Giá trị trung bình

51,66

0,08

50,03

0,005

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close