Kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai 1939 - 1945

Tóm tắt mục 4. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai 1939 - 1945

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 4

4. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai

- Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của các nước phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản. Khối Đồng minh (Liên Xô, Mĩ, Anh) đã chiến thắng.

- Đây là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử loài người (60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn tật và những thiệt hại vật chất khổng lồ).

- Chiến tranh kết thúc đã dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới.

ND chính

Kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai 1939 - 1945

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close