Hoạt động 9 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho đa thức . Hãy phân tích đa thức thành nhân tử.

Quảng cáo

Đề bài

Cho đa thức \(3x - 3 + xy - y\) . Hãy phân tích đa thức thành nhân tử.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & \,\,\,\,\,3x - 3 + xy - y  \cr  &  = \left( {3x - 3} \right) + \left( {xy - y} \right)  \cr  &  = 3\left( {x - 1} \right) + y\left( {x - 1} \right)  \cr  &  = \left( {x - 1} \right)\left( {3 + y} \right) \cr} \)

Nhận xét:

- Có 4 hạng tử của đa thức không có nhân tử chung.

- Nhưng với từng nhóm hai hạng tử ta có nhân tử chung

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài