Hoạt động 8 trang 38 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Tìm và so sánh

Quảng cáo

Đề bài

Tìm và so sánh \({{ - 2} \over 3} - {1 \over 5}\) với \({{ - 2} \over 3} + \left( { - {1 \over 5}} \right)\).

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & {{ - 2} \over 3} - {1 \over 5} = {{ - 10} \over {15}} - {3 \over {15}} = {{ - 13} \over {15}}  \cr  & {{ - 2} \over 3} + \left( { - {1 \over 5}} \right) = {{ - 10} \over {15}} + \left( { - {3 \over {15}}} \right) = {{ - 13} \over {15}} \cr} \)

Vậy \( - {2 \over 3} - {1 \over 5} = {{ - 2} \over 3} + \left( { - {1 \over 5}} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close