Hoạt động 7 trang 38 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Cửa hàng bán hải sản của mẹ Hải bình quân mỗi ngày bán được

Quảng cáo

Đề bài

Cửa hàng bán hải sản của mẹ Hải bình quân mỗi ngày bán được \({1 \over 3}\) tấn hải sản các loại. Tuy nhiên, vào các ngày nghỉ lễ, lượng hải sản bán bình quân mỗi ngày đạt \({3 \over 5}\) tấn. Em hãy tính xem trong ngày nghỉ lễ, lượng hải sản bán được nhiều hơn ngày thường bao nhiêu tấn.

 

Lời giải chi tiết

Trong ngày nghỉ lễ, lượng hải sản bán được nhiều hơn ngày thường là:

\({3 \over 5} - {1 \over 3} = {4 \over {15}}\)  (tấn)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close