Bạn nào đúng 3 trang 39 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Thúy và Hoa cùng thực hiện phép tính

Quảng cáo

Đề bài

Thúy và Hoa cùng thực hiện phép tính : \({{ - 3} \over 7} - {2 \over { - 5}}\).

Bạn Thúy giải như sau : \({{ - 3} \over 7} - {2 \over { - 5}} = {{ - 3} \over 7} + {2 \over 5} = {{ - 15} \over {35}} + {{14} \over {35}} = {{ - 1} \over {35}}\).

Bạn Hoa giải như sau : \({{ - 3} \over 7} - {2 \over { - 5}} = {{15} \over {35}} - {{14} \over {35}} = {1 \over {35}}.\)

Theo em bạn nào giải đúng ?

Lời giải chi tiết

Bạn Thúy giải đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close