Hoạt động 7 trang 87 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 7 trang 87 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Hai người bạn ở trong hai căn phòng cạnh nhau, giữa hai phòng có một vách tường ngăn. Khi người ở phòng bên này gõ nhẹ vào vách , người ở phòng bên kia áp sát tai vào vách nghe được tiếng gõ khá rõ. Âm thanh đã đi qua môi trường nào để đến tai người nghe.

Lời giải chi tiết

Hai người bạn ở trong hai căn phòng cạnh nhau, giữa hai phòng có một vách tường ngăn. Khi người ở phòng bên này gõ nhẹ vào vách , người ở phòng bên kia áp sát tai vào vách nghe được tiếng gõ khá rõ. Âm thanh đã đi qua môi trường chất rắn.

Quảng cáo
close