Bài 1 trang 87 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 1 trang 87 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Những môi trường nào có thể truyền được âm thanh ? Ở đâu thì âm không truyền đi được ?

Hai người ở trong hai phòng kín cạnh nhanh, giữa hai phòng có một bức tường ngăn cách. Một người ở phòng này nói thật to để người ở phòng kia nghe được. Âm đã truyền trong môi trường nào để đi từ người này đến người kia.

Lời giải chi tiết

Âm truyền được trong các môi trường chất rắn, chất lỏng và chất khí.

Âm không truyền được trong chân không.

Hai người bạn ở trong hai căn phòng cạnh nhau, giữa hai phòng có một vách tường ngăn. Khi người ở phòng bên này nói thật to để người ở phòng bên kia nghe được. Âm thanh đã đi qua môi trường chất khí và chất rắn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close