Bài 5 trang 88 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 5 trang 88 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu các ví dụ chứng tỏ âm truyền được trong các môi trường chất khí, chất lỏng và chất rắn.

Lời giải chi tiết

- Áp tai xuống đất có thể nghe tiếng bước chân (truyền qua chất rắn).

- Con người nói chuyện với nhau (truyền qua chất khí).

- Khi lặn dưới nước ta vẫn nghe được tiếng "ùng ục" của bọt nước quanh ta (truyền qua chất lỏng). 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close