Hoạt động 7 trang 40 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 7 trang 40 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình H27.21 và trả lời các câu hỏi sau:

Một người cận thị không đeo kính quan sát vật AB ở xa hơn điểm cực viễn \({C_v}\) của mắt. Mắt có thể nhìn rõ vật này hay không ?

Khi người cận thị  đeo kính cận, người này vẫn nhìn thấy vật AB hay nhìn thấy ảnh A’B’ của vật AB qua kính ?

Kính cận tạo ảnh A’B’ của vật nằm trong khoảng giữa \({C_c}\)\({C_v}\) của mắt. Mắt có thể nhìn rõ được ảnh này hay không ?

Từ các câu trả lời trên, hãy giải thích vì sao kính cận lại giúp người cận thị nhìn rõ được các vật ở xa ?

Lời giải chi tiết

- Một người cận thị không đeo kính khi quan sát vật ở xa hơn điểm cực \({C_v}\) của mắt thì mắt không thể nhìn rõ vật này.

- Khi người cận thị đeo kính thì người này nhìn thấy ảnh A’B’ của vật AB qua kính.

- Kính cận tạo ảnh A’B’ của vật nằm trong khoảng giữa \({C_c}\) và \({C_v}\) của mắt thì mắt người nhìn rõ được ảnh này.

- Kính cận tạo ảnh A’B’ của vật AB ở trong khoảng giữa \({C_c}\) và \({C_v}\) cùng chiều nên người vật có thể nhìn thấy rõ các vật ở xa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close