Hoạt động 11 trang 44 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 11 trang 44 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình H27.30 và trả lời các câu hỏi sau.

Một người mắt lão không đeo kính quan sát AB ở gần hơn điểm cực cận \({C_c}\) của mắt. Mắt có thể nhìn rõ được vật này hay không ?

Khi người lão thị đeo kính lão, người này nhìn thấy vật AB hay nhìn thấy ảnh A’B’ của vật AB qua kính ?

Kính lão tạo ra ảnh A’B’ của vật dời ra xa, ở xa điểm cực cận \({C_c}\) của mắt. Mắt có thể nhìn rõ đưuọc ảnh này hay không ?

Từ các câu trả lời trên, hãy giải thích vì sao kính lão lại giúp người có mắt lão nhìn rõ được các vật ở gần.

Lời giải chi tiết

- Một người mắt lão, không đeo kính quan sát vật AB ở gần hơn điểm cực cận \({C_c}\) của mắt thì mắt không nhìn rõ được vật này.

- Khi người lão thị đeo kính lão thì người này nhìn thấy ảnh A’B’ của AB qua kính.

- KÍnh lão tạo ra ảnh A’B’ của vật dời ra xa vật, xa hơn điểm cực cận của mắt. Khi đó mắt nhìn qua kính thấy rõ ảnh này.

Nhận xét:

Khi các cật ở gần, ảnh ảo của vật qua kính lão nằm ở xa mắt hơn, xa hơn điểm cực cận của mắt nên mắt nhìn rõ được hình ảnh của các vật này.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close