Hoạt động 8 trang 41 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 8 trang 41 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Quảng cáo

Đề bài

Thông thường, kính cận thích hợp với người cận thị là kính giúp người này nhìn rõ được vật ở rất xa mà không phải điều tiết mắt giống như người có mắt tốt. Hãy quan sát hình H27.22 và trả lời các câu hỏi sau:

Khi người cận thị đeo sát mắt một kính cận thích hợp:

- vật AB cần quan sát ở rất xa có ảnh A’B’ qua kính nằm ở vị trí điểm nào của kính ?

- khi mắt nhìn không điều tiết, mắt nhìn rõ ở vị trí điểm nào của mắt ?

- khi mắt nhìn rõ vật ở rất xa qua kính mà không phải điều tiết mắt, hai điểm trên có vị trí thế nào so với nahu ?

Từ các câu trả lười trên, hãy so sánh giá trị tiêu cự của kính với khoảng cực viễn của mắt.

Lời giải chi tiết

- Khi vật AB ở rất xa có ảnh A’B’ qua kính nằm ở tiêu điểm F’ của thấu kính.

- Khi mắt nhìn không điều tiết, mắt nhìn rõ ở vị trí điểm cực viễn \({C_v}\) của mắt.

- Khi mắt nhìn ở rất xa qua kính mà không phải điều tiết mắt, hai điểm trên trùng nhau.

- Tiêu cự của kính bằng khoảng cực viễn của mắt.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close