Hoạt động 7 trang 24 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 7 trang 24 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Quảng cáo

Đề bài

Một đèn LED vàng được mắc nối tiếp với một điện trở R và nối vào nguồn điện có hiệu điện thế U = 9V.

- Hãy vẽ sơ đồ mạch điện.

- Để đèn LED sáng bình thường (hiệu điện thế của đèn là 3V và cường độ dòng điện qua đèn là 15mA), điện trở R phải có giá trị là bao nhiêu?

- Nếu chỉ có các điện trở giống nhau, mỗi điện trở có giá trị \({R_0} = 800\Omega \) thì để tạo ra điện trở R nêu trên, mắc mắc bao nhiêu điện trở R0 nối tiếp hay song song nhau? Hãy vẽ lại sơ đồ mạch điện lúc đó.

Lời giải chi tiết

- Vẽ sơ đồ mạch điện như hình H3.3.

- Vì đèn LED sáng bình thường nên Uđ = 3V và I = 15mA = 0,015A. Đoạn mạch mắc nối tiếp nên UR = U – Uđ = 9 – 3 = 6 (V).

IR = I = 0,015A.

Áp dụng định luật Ohm: \(R = {{{U_R}} \over I} = {6 \over {0,015}} = 400\Omega \)

- Ta phải mắc các điện trở song song thì điện trở tương đương mới giảm. Gọi số điện trở phải mắc là n. Ta có R = R= \({{{R_0}} \over n} \to 400 = {{800} \over n} \to n = 2.\)

Vậy cần phải mắc song song 2 điện trở R0.

- Sơ đồ mạch điện vẽ lại như hình H3.4.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close