Bài 3 trang 25 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Bài 3 trang 25 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Quảng cáo

Đề bài

Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở trong một đoạn mạch có giá trị khác nhau khi đoạn mạch gồm:

A. các điện trở có giá trị giống nhau mắc nối tiếp.

B. các điện trở có giá trị khác nhau mắc nối tiếp.

C. các điện trở có giá trị giống nhau mắc song song.

D. các điện trở có giá trị khác nhau mắc song song.

Lời giải chi tiết

Chọn B.

C, D sai vì nếu mắc song song thì hiệu điện thế giữa hai đầu các điện trở luôn bằng nhau.

A sai vì nếu các điện trở giống nhau và mắc nối tiếp thì I và R bằng nhau Mà theo định luật Ôm: \(I = {U \over R}\) nên các hiệu điện thế U cũng giống nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close