Hoạt động 6 trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Bạn Lan làm thí nghiệm sau:

Quảng cáo

Đề bài

Bạn Lan làm thí nghiệm sau:

Bước 1: Lấy một hình lăng trụ và một hình chóp rỗng, cios cùng đáy và chiều cao.

 

Bước 2: Đổ đầy nước vào hình chóp.

 

Bước 3: Rót hết nước từ hình chóp vào lăng trụ.

 

Bước 4: Tiếp tục làm như bước 2 và 3m được ba lần thì hình lăng trụ đầy nước.

Qua thí nghiệm trên em có kết luận gì về tỉ số thể tích của hai hình trên ?

Lời giải chi tiết

Tỉ số thể tích của hình chóp và hình lăng trụ này bằng \({1 \over 3}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài