Bạn nào đúng trang 120 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Điều gì sẽ xảy ra khi một khối chóp giữ nguyên đáy và tăng chiều cao gấp hai lần ?

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Điều gì sẽ xảy ra khi một khối chóp giữ nguyên đáy và tăng chiều cao gấp hai lần ?

- Lan nói thể tích khối chóp sẽ tăng gấp 2.

- Hùng nói thể tích khối chóp sẽ tăng gấp 4.

- Dũng nói thể tích khối chóp sẽ tăng gấp 8.

Bạn nào đúng ?

Lời giải chi tiết

Lan nói đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải