Hoạt động 4 trang 95 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 4 trang 95 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Quảng cáo

Đề bài

Pha chế 50 ml dung dịch NaCl có nồng độ 0,1M từ dung dịch NaCl 0,2M.

Phần tính toán

Phần thực hành

Vì số mol chất tan ( NaCl) không đổi

Ta có:

\(\eqalign{  & {n_{NaCl}} = {{50.0,1} \over {1000}} \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;= {{{V_{{\rm{dd}}}}.0,2} \over {1000}}  \cr  &  \Rightarrow {V_{{\rm{dd}}}} = 25(ml) \cr} \)

Thể tích nước cần thêm vào
\(50 – 25 = 25 ( ml)\)

Đong 25 ml dung dịch NaCl 0,2M ( trong hoạt động 2) cho vào cốc chia độ. Thêm nước vào cốc cho đến vạch 50 ml. khuấy đều ta được 50ml dung dịch NaCl 0,1M.


Học sinh trình bày kết quả thí nghiệm.

Lời giải chi tiết

Tường trình: Đã pha được 50ml dung dịch NaCl 0,1M dung dịch muối ăn thu được không màu

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close