Hoạt động 2 trang 94 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Hoạt động 2 trang 94 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Quảng cáo

Đề bài

Pha chế 100ml dung dịch NaCl 0,2M.

Phần tính toán

Phần thực hành

Chất tan là NaCl

Số mol chất tan:
\({n_{NaCl}} = {{0,2.100} \over {1000}} = 0,02\) (mol)

Khối lượng là :

\(0,02.58,5=1,17 (g)\)

Cân 1,17 gam NaCl khan cho vào cốc chia độ. Rót từ từ nước vào cho đến vạch 100ml, ta được 100ml dung dịch 0,2M.


Lưu ý: học sinh giữ lại dung dịch sản phẩm để tiến hành cho hoạt động 4.
Học sinh trình bày kết quả thí nghiệm.

Lời giải chi tiết

Tường trình: đã pha được 100ml dung dịch NaCl 0,2M dung dịch muối ăn thu được không có màu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close