Hoạt động 4 trang 22 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 4 trang 22 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm hiểu, làm thí nghiệm kiểm chứng và trả lời câu hỏi.

- Em hãy mắc mạch điện theo sơ đồ hình H3.5a, trong đó nguồn điện có hiệu điện thế U không đổi R1 và R2 có giá trị đã biết.

Đọc số chỉ của vôn kế và ampe kế.

Thay thế R1 và R2 bằng điện trở có giá trị \({R_{td}} = {{{R_1}{R_2}} \over {{R_1} + {R_2}}}\) (hình H3.5b).

Đọc lại số chỉ của vôn kế, ampe kế và so sánh với các số chỉ lúc ban đầu.

- Em hãy trả lời: Đoạn mạch gồm n điện trở mắc song song, mỗi điện trở có cùng giá trị R. Điện trở tương đương của đoạn mạch là bao nhiêu?

Lời giải chi tiết

Nếu đoạn mạch gồm n điện trở mắc song song mà các điện trở có cùng giá trị R thì ta có:

\({1 \over {{R_{td}}}} = {1 \over R} + {1 \over R} + ... + {1 \over R} = {n \over R} \Rightarrow {R_{td}} = {R \over n}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close