Hoạt động 3 trang 93 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 93 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Một loại phân đạm có công thức hóa học là NH4Cl. Tính thành phần phần trăm của các nguyên tố có trong phân đạm trên.

Lời giải chi tiết

Bước 1: Tìm khối lượng mol của hợp chất.

\({M_{N{H_4}Cl}} = 14 + 1.4 + 35,5\, = 53,5\,\,\)\(g/mol\)

Bước 2: Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất.

Trong 1 mol phân tử  NH4Cl có 1 mol nguyên tử N, 4 mol nguyên tử H và 1 mol nguyên tử Cl

Bước  3: Tìm thành phần % theo khối lượng mỗi nguyên tố trong hợp chất.

\(\eqalign{  & \% N = {{14.1.100\% } \over {53,5}} = 26,17\%   \cr  & \% H = {{1.4.100\% } \over {53,5}} = 7,48\%   \cr  & \% Cl = {{35,5.1.100\% } \over {53,5}} = 66,35\%  \cr} \)

(Hoặc %Cl = 100 – 26,17 – 7,48 = 66,35%)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close