Hoạt động 3 trang 44 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 44 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm hiểu và trả lời, nhận xét.

Mắc lại mạch điện như hình H6.7.

Em hãy vẽ lại sơ đồ của mạch điện này.

Đóng khóa K của mạch điện để đèn sáng rồi di chuyển con chạy C của biến trở, em hãy cho biết độ sáng của đèn có thay đổi không và giải thích vì sao. Gọi các chốt nối biến trở với mạch điện là A và N.  

- Di chuyển con chạy C đến gần đầu A của biến trở. Độ sáng của đèn tăng hay giảm ? Hãy giải thích vì sao ?

- Di chuyển con chạy C ra xa đầu A của biến trở. Độ sáng của đèn tăng hay giảm ? Hãy giải thích vì sao.

Lời giải chi tiết

- Sơ đồ mạch điện như hình H6.2.

- Khi di chuyển con chạy thì trị số của biến trở thay đổi dẫn đến cường độ dòng điện trong mạch cũng thay đổi. Vậy độ sáng của bóng đèn cũng thay đổi.

- Khi di chuyển con chạy đến gần đầu A thì độ dài của dây biến trở có cùng dòng điện chạy qua giảm. Vì vậy trị số của biến trở cũng giảm. Độ sáng của bóng đèn tăng lên.

- Ngược lại khi di chuyển con chạy ra xa đầu A thì độ dài của dây biến trở có dòng điện chạy qua tăng lên, trị số của biến trở cũng tăng lên, độ sáng của bóng đèn giảm đi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close