Hoạt động 5 trang 45 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 5 trang 45 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Quảng cáo

Đề bài

Dây điện trở của một biến trở con chạy được làm bằng hợp kim nikêlin có điện trở suất \(0,{4.10^{ - 6}}\,\Omega .m\) , tiết diện 0,5 mm2 gồm 398 vòng, quấn quanh một lõi sứ hình trụ đường kính 2cm.

a) Tính điện trở lớn nhất của biến trở này.

b) Dây điện trở chịu được cường độ dòng điện lớn nhất 2A. Hiệu điện thế dặt vào hai đầu cuộn dây của biến trở có thể có giá trị lớn nhất là bao nhiêu để biến trở không bị hỏng ?

Lời giải chi tiết

Chiều dài của dây điện trở là bằng:

\(l = 398.\left( {\pi .d} \right) = 398\left( {\pi .0,02} \right) = 25\,\,\left( m \right)\)

Điện trở cực đại của biến trở là

\(R = \rho .{l \over S} = 0,{4.10^{ - 6}}.{l \over {0,{{5.10}^{ - 6}}}} = 20\,\,\left( \Omega  \right)\)

Cường độ dòng điện qua biến trở

\(I = {U \over R} = {U \over {20}} \le 2 \to U \le 40\,\,\left( V \right)\)

Vậy hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai đầu biến trở là 40V.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close