Hoạt động 6 trang 45 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 6 trang 45 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Quảng cáo

Đề bài

Đoạn mạch điện có sơ đồ như hình H6.9, trong đó UAB = 12V, \(R = 100\Omega \), biến trở Rb có giá trị lớn nhất là Rmax = \(50\Omega .\)

a) Khi di chuyển con chạy C của biến trở, cường độ dòng điện qua R và hiệu điện thế giữa hai đầu R có giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất là bao nhiêu?

b) Khi di chuyển con chạy C qua trá, cường độ dòng điện qua R và hiệu điện thế giữa hai đầu R tăng hay giảm, vì sao ?

Lời giải chi tiết

a) Cường độ dòng điện chạy trong mạch là:

\(I = {U \over {R + {R_b}}} = {{12} \over {100 + {R_b}}}\)

Vì \(0 \le {R_b} \le 50\).

Nên \({{12} \over {100 + 50}} \le I \le {{12} \over {100 + 0}} \to 0,08 \le I \le 0,12.\)

Khi I = 0,08A thì U = I.R = 0,08.100 = 8V

Khi I = 0,12A thì U = I.R = 0,12.100 = 12V.

b) Khi di chuyển con chạy C sang trái thì Rb giảm, điện trở tương đương của mạch giảm và cường độ dòng điện tăng lên. Khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R cũng tăng lên theo.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close