Hoạt động 3 trang 42 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Em và các bạn trong nhóm cùng thảo luận về quầy hàng của nhóm tham gia Hội chợ xuân theo gợi ý: -Loại hàng hóa nhóm chọn; -Giá tiền cụ thể của từng mặt hàng; -Ý tưởng trang trí quầy hàng; -Những vật dụng cần chuẩn bị để trang trí quầy hàng.

Quảng cáo

Đề bài

Em và các bạn trong nhóm cùng thảo luận về quầy hàng của nhóm tham gia Hội chợ xuân theo gợi ý:

- Loại hàng hóa nhóm chọn;

- Giá tiền cụ thể của từng mặt hàng;

- Ý tưởng trang trí quầy hàng;

- Những vật dụng cần chuẩn bị để trang trí quầy hàng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc kĩ những gợi ý mà đề bài cho, sau đó cùng nhóm thảo luận những nội dung được gợi ý và ghi nội dung đã được thống nhất vào vở.

Lời giải chi tiết

- Loại hàng hóa nhóm chọn: Đồ dùng học tập;

- Giá tiền cụ thể của từng mặt hàng:

  1. Bút bi 5000 đồng/cây
  2. Thước kẻ 6000 đồng/cây
  3. Bút chì 4000 đồng/cây
  4. Vở học sinh 10000 đồng/quyển

- Ý tưởng trang trí quầy hàng: Đặt tấm biển tên quầy hàng ở bên trái và danh sách các mặt hàng bán ở bên phải, trên tấm biển tên và danh sách mặt hàng vẽ thêm hình bút, vở, thước,… cho sinh động.

- Những vật dụng cần chuẩn bị để trang trí quầy hàng: Kéo, bút màu, bút lông, bìa cứng, keo dán,…

loigiaihay.com

Quảng cáo
close