Hoạt động 2 trang 42 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Vẽ và trang trí phiếu mua hàng vào các khung dưới đây:

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ và trang trí phiếu mua hàng vào các khung dưới đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đầu tiên em cần xác định một phiếu mua hàng cần có những thông tin gì. Ví dụ: Tên của phiếu, tên hoạt động, địa điểm tổ chức hoạt động, giá trị của phiếu,…

- Sau đó sắp xếp thông tin vào mặt trước và mặt sau của phí sao cho hợp lý.

- Cuối cùng lựa chọn màu sắc và cách trang trí phiếu mua hàng.

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close