Hoạt động 1 trang 41 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Nối loại hàng hóa ở cột A với địa điểm mua sắm phù hợp ở cột B.

Quảng cáo

Đề bài

Nối loại hàng hóa ở cột A với địa điểm mua sắm phù hợp ở cột B.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đầu tiên em cần xác định được hàng hóa ở cột A gồm có những gì và địa điểm mua sắm ở cột B gồm có những địa điểm nào.

- Sau đó dựa vào kinh nghiệm của bản thân và nối loại hàng hóa ở cột A với địa điểm mua sắm phù hợp ở cột B. Ví dụ: em hay mua bút, thước ở nhà sách; mua bánh ngọt ở tiệm bán bánh,…

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close