Hoạt động 3 trang 32 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Viết cảm nghĩ của em khi giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn.

Quảng cáo

Đề bài

Viết cảm nghĩ của em khi giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sau khi giúp được một người gặp hoàn cảnh khó khăn, thấy họ bớt khó khăn hơn, họ vui vẻ hơn thì em cảm thấy thế nào? Khi ấy em có thấy việc mình làm xứng đáng không?

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close