Hoạt động 2 trang 32 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Hãy xây dựng kế hoạch giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn quanh em.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy xây dựng kế hoạch giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn quanh em.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Em có biết người nào sống gần nhà em/ hoặc em đã từng gặp mà đang gặp hoàn cảnh khó khăn không?

- Khó khăn của họ là gì?  ( một cụ già sống một mình, một bạn nhỏ mồ côi, một người bị khuyết tật, ốm yếu...)

- Em cảm thấy em có thể làm gì để giúp đỡ họ, giúp cuộc sống của họ đỡ khó khăn hơn?

- Em nghĩ mình sẽ giúp họ vào lúc nào? (Vào buổi chiều sau khi tan học, vào cuối tuần em được nghỉ hay một dịp lễ nào đó...)

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close