Hoạt động 1 trang 32 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 - Cánh diều

Nếu là bạn nhỏ trong tranh, em sẽ làm gì sau mỗi tình huống sau?

Quảng cáo

Đề bài

Nếu là bạn nhỏ trong tranh, em sẽ làm gì sau mỗi tình huống sau?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nhìn vào tranh em cảm thấy/ suy ra các nhân vật này đang gặp phải những bất tiện gì? Nếu gặp họ ngoài đời, em sẽ làm gì để giúp đỡ họ?

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close